Ľudia netušia, akú majú moc


zdroj:http://zaholesovsko.wordpress.com/2012/02/23/lide-netusi-jakou-maji-moc/

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Mapa Kľačany

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Obec Kľačany, Kľačany, Kľačany pri Trnave, Kľačany okres Hlohovec

Pridané dňa od admin | Zanechať komentár

Kľačianska desiatka 2015

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Kľačianska desiatka 2013

Aj v roku 2013 sa v našej obci uskutoční Kľačianska desiatka.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávania v roku 2013:

Pripravujeme.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Objednávky

Zverejnené objednávky za rok 2013: (PDF)
Zverejnené objednávky za rok 2012: (PDF)

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Faktúry

Zverejnené faktúry za rok 2013: (PDF)
Zverejnené faktúry za rok 2012: (PDF)

Zaradené v Obecný úrad Kľačany | Zanechať komentár

Výsledky doplňujúcich komunálnych volieb (neoficiálne)

Najviac hlasov získala Ing. Emília Cvíčelová s počtom hlasov 229, ďalej nasledoval Radomír Sečány s počtom hlasov 209, Anna Paulíkova s počtom hlasov 20 a posledný skončil Rastislav Brliť s 11 hlasmi.

Zaradené v Obec Kľačany | Zanechať komentár

Vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

211

R O Z H O D N U T I E
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. júla 2012
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. v y h l a s u j e m
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r č u j e m
a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 27. októbra 2012,
b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu. Pavol Paška v. r.

ÚPLNE ZNENIE: Vyhlásenie volieb.pdf

Zaradené v Obec Kľačany, Obecný úrad Kľačany | Označkované , , , | Zanechať komentár